Steenergie zorgt voor landschappelijke inpassing volgens het beleid en de voorwaarden van de provincie en de gemeente. Ook geeft Steenergie uitvoering aan beleid voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Zie ook de antwoorden op vragen bij natuurwaarden en KGO.