Steenergie gaat in gesprek met alle omwonenden bij het plangebied. Of een omwonende een perceel land in het gebied heeft is daarbij niet relevant om in gesprek te zijn over het zonnepark en de (landschappelijke) inpassing en andere onderwerpen.