Een paar jaar geleden was er voor Steenergie in ieder geval nog geen plan voor dit gebied. Voordat we er echt mee aan de slag gaan, willen in een vroeg stadium van het proces in gesprek met de omgeving. Dat doen we dus vanaf eind januari. Het moment waarop dan een uitnodiging en informatie komt, kan vervelend en plotseling overkomen. Wij staan aan het begin van het proces.