Dit kunnen (voormalige) landbouwgronden zijn, maar ook industrieterreinen of woonwijken die nog niet (volledig) zijn ontwikkeld. Steenergie heeft een plangebied op landbouwgronden en kijkt naar de mogelijkheden en landschappelijke inrichting. Alle percelen zijn vooraf getoetst om de haalbaarheid van het plan te bepalen.