Daar is nog niet een besluit over genomen. Het minimumbedrag is de waarde van een certificaat. Er is in principe geen maximumbedrag voor de inleg. Bij een overschrijving van het benodigde eigen vermogen wordt zo nodig bepaald om toegezegde bedragen naar rato maximaal te stellen. We zorgen er wel voor dat alle voor-ingeschreven participanten minimaal één certificaat kan investeren.