Een trafostation geeft geluid af en elektromagnetische straling kan eveneens voorkomen. Wij willen de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken en zullen bij de inrichting van het zonnepark hier mee rekening houden. Het effect van elektromagnetische straling is gezien de ligging van zonnepark nihil. Weerkaatsing van licht op de zonnepanelen is gezien de hoek van plaatsing niet aan de orde en wordt de weerkaatsing van geluid opgevangen door begroeiing rondom het terrein.
Op de site van Sunvest.nl is over elektromagnetische straling het volgende te lezen:

Hertz: In de term ‘elektromagnetisch veld’ herken je de woorden ‘elektrisch’ en ‘magnetisch’. Dit betekent dat overal waar elektriciteit aanwezig is je een elektrisch veld zult aantreffen. Stroomt die elektriciteit vervolgens ook nog dan is er sprake van een (wisselend) magneetveld. Hoe vaak zo’n veld per seconde van richting en sterkte wisselt, bepaalt de frequentie van de ‘straling’. Dit kan uiteenlopen van heel laag tot heel hoog en wordt uitgedrukt in Hertz (Hz).

Frequenties: Ligt die frequentie op 0 Hz dan spreek je over statische velden. Een bekend statisch elektrisch veld komt voor bij onweer, maar de bovenleidingen van treinen veroorzaken het ook. Frequenties tot maximaal 10.000 Hz (10 kilohertz) noem je Extreem Laag Frequente velden (ELF). Hier vallen zonnepanelen onder, net als het elektriciteitsnet in huis. Bij ELF-velden zijn het magnetisch en elektrisch veld niet aan elkaar gekoppeld en kan het elektrische veld niet door muren of stroomkabels heen. Het laagfrequente magneetveld kan dit juist wel en de sterkte druk je uit in tesla (μT) of microtesla. Ná de ELF-velden kom je de Radiofrequente velden (RF) tegen, met een maximum van 300 gigahertz. Hieronder rekenen we apparaten als de magnetron, radio en mobiele telefoon. Elektromagnetische velden met nog hogere frequenties zijn infrarood licht, het zichtbare licht, ultraviolet licht en de zeer schadelijke straling zoals radioactieve stoffen of röntgenapparatuur.

Omvormers: Duidelijk mag zijn dat de ‘straling’ van zonnepanelen niet hoger is dan veel apparaten in huis. Maar zit er geen verschil tussen een paar panelen op je dak of een groot zonnepark in de buurt? Nee, want alle de elektromagnetisch velden die ontstaan, blijven een zeer lage frequentie houden. Dat komt omdat dat zonnepanelen op gelijkstroom werken en zulke apparaten stralen niet of nauwelijks. Wel heb je omvormers nodig om die laagspanning van zonnepanelen geschikt te maken voor het stopcontact.