In het “beleid zonnepanelen op land” van de gemeente Steenwijkerland over dit onderwerp is het volgende aangegeven:

Om onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren is het noodzakelijk om, naast de al bestaande mogelijkheid van realisatie zonnepanelen op dak, ruimte te bieden aan zonnepanelen op land. De energietransitie en daarbinnen specifiek het grootschalig opwekken van hernieuwbare energie vraagt ook om het toepassen van zonnepanelen op land. Daarnaast stimuleren we graag het realiseren van zon op daken. Vanuit de gemeente is het beleid ook gericht op het realiseren van zon op dak, maar dat is niet voldoende om te voldoen aan de energiedoelstellingen. Steenergie heeft op dit moment een project voor een zonnepark op land onder handen en zal zeker in de toekomst ook willen meewerken aan het realiseren van zon op dak. Als er eigenaren van (grote) daken interesse hebben een plan uit te werken, vernemen we dat graag.