Steenergie zal voor het zonnepark een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan aanvragen (tijdelijk). Er wordt gekozen voor het toevoegen van een dubbelbestemming. De oorspronkelijke enkelbestemming agrarisch blijft daarmee behouden en is aan het eind van de looptijd van het zonnepark weer de bestemming van het gebied.