Als iemand lid is dan kan diegene inzage krijgen in de statuten en het huishoudelijke reglement.