Steenergie werkt aan een vergunning voor de realisatie van twee zonneparken (Vollenhove en Blokzijl). Dit levert een bijdrage aan de doelen van de gemeente Steenwijkerland (125 ha zonneveld). Door onze projecten wordt deze doelstelling nog niet gehaald. We verwachten dat er nog meer zonneparken in de gemeente worden gerealiseerd de komende jaren en hopen ons daarvoor in te kunnen zetten voor maximaal lokale zeggenschap en profijt.

Wij kunnen niet garanderen dat er in de toekomst geen nieuwe doelstellingen vanuit de gemeente, het Rijk en de provincie komen, waardoor er nog meer zonneparken in Steenwijkerland komen. Als dat aan de orde is, is dat een nieuwe situatie waarover eerst de gemeente een besluit moet nemen.