Steenergie heeft aan de hand van het beleid van de gemeente gekeken naar gebieden. Tevens zijn we betrokken geraakt bij initiatieven en gebieden waar projectontwikkelaars al actief waren. We hebben ervoor gekozen daarop aan te sluiten en te kijken hoe er lokaal voordeel te behalen is. En daardoor zijn er nu meer lokale grondeigenaren buiten de coƶperatie om die meedoen in de lokale lusten. Het profijt komt op meer plaatsen binnen de lokale gemeenschap terecht en dat vinden we belangrijk.