Het is sterk afhankelijk van de definitieve uitwerking van het project, oppervlakte van het zonnepark en de toekenning van subsidie (SDE). Om daarover nu al een rendement over aan te geven is nog te vroeg in het proces. In ieder geval streeft Steenergie ernaar om het profijt van het zonnepark lokaal te houden.