De beoogde locatie wordt door een adviesbureau (Steenergie werkt samen met Eelerwoude) middels een locatiescan getoetst. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de afstand tot woningen, grondeigenschappen, formaat, aanwezigheid van netaansluiting en het huidige gebruik van het perceel.