Op dit moment is een verzekering nog niet afgesloten. Nadat de gemeente een vergunning heeft verleend komt ook de financiering van het zonnepark aan de orde. Daarvoor is het nodig de risico’s bij de exploitatie goed in kaart te brengen en de verzekeringen daarvoor komen dan aan de beurt. We zullen tegen die tijd de informatie daarover op de site delen. Natuurlijk is brand en andere calamiteiten daarbij een grote zorg.