Uitgangspunt is dat de coöperatie plannen uitwerkt en realiseert “door en voor Steenwijkerland” en het lidmaatschap is voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland. Het bestuur beslist als een persoon woonachtig buiten onze gemeente lid wil worden en maakt eventueel een uitzondering op dit uitgangspunt. Dit is opgenomen in het huishoudelijk reglement.