Informatiebijeenkomst zonnepark Blokzijl

Coöperatie Steenergie wil een 100% lokaal zonnepark realiseren nabij Blokzijl. Hiervoor is er in de afgelopen periode gewerkt aan een ander zoekgebied en een participatieplan in afstemming met gemeente Steenwijkerland en Plaatselijk Belang Blokzijl. In het participatieplan is afgesproken omwonenden zoveel mogelijk te betrekken. Daarom organiseert het Plaatselijk Belang Blokzijl als onafhankelijke partij in samenwerking met gemeente Steenwijkerland en coöperatie Steenergie een informatieavond voor inwoners van Blokzijl op maandag 23 mei. Inloop vanaf 19.30 uur aanvang 20.00 uur in De Ploats in Blokzijl.

Doel bijeenkomst
Tijdens deze avond kunnen inwoners van Blokzijl in gesprek met gemeente, plaatselijke belang Blokzijl en coöperatie Steenergie. Het doel van deze avond is om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden. Daarnaast worden er behoeften en ideeën geïnventariseerd.  Op dinsdag 14 juni willen de partijen een volgende bijeenkomst organiseren om opgehaalde en vervolgvragen zorgvuldig te beantwoorden. 

Coöperatie Steenergie
De gemeente Steenwijkerland heeft de opgave om voor 2030 171GWh duurzame energie op te wekken. Coöperatie Steenergie is opgericht om bij te dragen aan de energietransitie en om de maatschappelijke impact te begeleiden met daarbij het doel om de lusten van het park met betrokkenen te delen. Daarbij is het initiatief genomen voor een zonnepark bij Blokzijl. Er is door Steenergie een participatieplan opgesteld in afstemming met Plaatselijk Belang Blokzijl en gemeente om maximaal invloed en goede participatie in het proces te waarborgen. Dit participatieplan kunt u vinden op de website van coöperatie Steenergie.

Aanmelden
Aanmelden voor de informatieavond kan via info@steenergie.com onder vermelding van aantal personen en woonadres. Aanvang van de avond is om 20:00 uur, met inloop vanaf 19:30 uur. Wenst u liever een persoonlijk gesprek, meld het gerust.