Energie Samen

Steenergie is lid van Energie Samen, dé landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties en andere collectieve energie-initiatieven.

Samen met duurzame burgerinitiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren, steekt Energie Samen de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten.

Zij behartigt de belangen van energiecoöperaties en andere duurzame energiecommunities bij overheden, toezichthouders en netbeheerders.

Energie Samen vertegenwoordigt direct of indirect het grootste deel van de coöperatieve en particuliere opwek in Nederland. Door haar grote achterban heeft Energie Samen een stevig netwerk kunnen opbouwen, zowel bij de ministeries als in de Tweede Kamer.

En door krachten te bundelen met anderen kunnen wij van Steenergie als lokale energiecoöperatie ons bezig houden met onze kerntaak: de energietransitie op lokaal niveau.

Kijk op https://energiesamen.nu/ voor meer informatie.