De voor- en nadelen van windenergie: praat met ons mee!

Hier in Nederland zijn molens een bekend fenomeen, zelfs cultureel erfgoed. Al eeuwenlang kenmerken de traditionele molens ons landschap, waarmee energie werd omgezet om polders droog te leggen of graan te bemalen. De windmolens van vandaag de dag vallen meer op, maar zijn niet minder belangrijk dan toen. Ze helpen ons te blijven doen wat we doen, bijvoorbeeld voor een betaalbare prijs te wonen, werken en bewegen. Alles kost energie.  

Coöperatie Steenergie wil naar een 100% duurzaam Steenwijkerland en is voor het besparen van energie waardoor we minder hoeven op te wekken. De keuze om 100% lokaal op te wekken bestaat op dit moment uit grootschalig zon op dak, grootschalig zon op land en windenergie.

Voor- en nadelen van windenergie
Bij het opwekken van windenergie worden geen fossiele brandstoffen gebruikt en is er weinig directe vervuiling (natuurlijk houden we rekening met de ontwikkeling en bouw van de windmolen). De exploitatiekosten zijn relatief laag; wind is tenslotte gratis. Met windenergie is ons land minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Energie-opwek kan ook lokaal worden afgezet zonder aansluiting op het distributienetwerk, als je het daar opwekt waar het verbruikt wordt. Echter, net als bij zonne-energie is de opbrengst van windenergie variabel, omdat het nu eenmaal niet continu beschikbaar is. Ben je volledig afhankelijk van windenergie, dan zal er tijdens dagen met weinig wind een tekort aan elektriciteit ontstaan. Je hebt zo naast wind altijd een alternatieve energiebron nodig, of de mogelijkheid om de opbrengst op te slaan.

Iedereen wil duurzame en groene stroom. Maar zodra jij een windmolen of zonnepark voor je voordeur krijgt, wordt je mening bijgesteld. Het past vaak beter elders. Steenergie ziet het voordeel van een grote windmolen in het feit dat het minder kostbare landbouwgrond kost. Verder is een windmolen qua opwek effectiever dan zonnepanelen. Wil je met zon evenveel energie opwekken als met één windmolen, dan heb je ongeveer 16 tot 22 voetbalvelden vol met zonnepanelen nodig. Daarbij hebben de nieuwste windmolens grotere wieken en zijn ze hoger, wat in een enorme stijging van energie opwek resulteert. Zodra de wieken twee keer zo lang worden, wekt een windmolen al vier keer zoveel op.

De voor- en nadelen van verschillende vormen van grootschalige opwek worden door onze coöperatie zorgvuldig onderzocht en afgewogen. Voor zowel de coöperatie, gemeente Steenwijkerland als voor jou persoonlijk is het heel nuttig om je stem te laten horen. Alleen samen kunnen we vanaf de start een gezamenlijk duurzame oplossing bedenken. De kracht zit in de combinatie van oplossingen. De afwegingen daarover vertellen we je graag in ons volgende artikel.

Denk mee, onderzoek mee, praat mee, wij nodigen je uit! Mail je bijdrage aan info@steenergie.com en wellicht kunnen wij jouw bijdrage in een volgend artikel behandelen! Een energie neutrale toekomst begint bij jezelf!

Stefan Lok
Bestuurslid Steenergie