Coöperatie Steenergie in gesprek met omwonenden Blokzijl

Steenergie heeft het ontwerpplan zonnepark Blokzijl gepresenteerd aan omwonenden en ondernemers in Blokzijl. Op dinsdag 18 mei kregen zij uitgebreide informatie en de mogelijkheid hun suggesties en adviezen te geven over het voorgestelde ontwerp.

Van het oorspronkelijke plangebied van 40 hectare blijft een zonnepark over van netto 18,5 hectare aan zonnepanelen ingepast achter een aan te brengen grondverhoging enerzijds en anderzijds tegen het industrieterrein van Blokzijl. Van eerdere geluiden tot het op slot zetten van groei op het bedrijventerrein is met de huidige omvang van het plan geen sprake meer.

Blokzijl de ‘lasten’ dan ook Blokzijl de ‘lusten’: zo staat het bestuur van coöperatie Steenergie erin met het 100% lokale zonnepark.
Coöperatie Steenergie heeft deze avond informatie verstrekt over het stadszonnepark dat ze Blokzijl wil bieden in een postcoderoos oplossing. Maar ook over de inkoopactie voor zonnepanelen op daken van bedrijven en woningen. Voor beide oplossingen geldt dat bij deelname door leden deelnemers het eerste zonnepaneel aangeboden wordt door de coöperatie. Daarnaast wil de coöperatie eigen duurzaam opgewekte energie leveren aan inwoners van Steenwijkerland. Er wordt rente op uit te geven participaties verstrekt, die wordt uitgekeerd aan leden deelnemers. Een coöperatief duurzaamheidsfonds wordt ingericht waar leden samen over het doel beslissen waar dat aan besteed wordt. En er wordt gewerkt aan een samenwerking met een lokale organisatie uit Blokzijl zodat het beleidsmatig vastgestelde omgevingsgeld nuttig besteed gaat worden.

Participatie
‘Langdurige en inhoudelijke goede gesprekken vonden vanavond plaats’, vertelt Blokzieliger Gerrit Haarman, bestuurslid van Coöperatie Steenergie. ‘Je merkt verdeeldheid tussen aanwonenden, iedereen begrijpt dat er wel wat moet gebeuren in de energietransitie en niemand heeft dat graag in zijn of haar achtertuin. Uitleg over de manier waarop en de kansen die dit plan geeft helpt. Een goede dialoog brengt wederzijds begrip, maar dan moet er wel bereidheid zijn het gesprek aan te gaan. Dat was er vanavond meer dan voldoende. Met de inbreng van vanavond gaan we zeker iets doen.’

Plannen
Bij de informatie avond was Landschapsarchitect Eelerwoude betrokken die het ontwerp toelichtte. ROM3D had het ontwerp in een dynamische 3D-weergave uitgewerkt waardoor bezoekers virtueel het park konden beleven. Gemeente Steenwijkerland was aanwezig voor vragen over beleid. En coöperatie Steenergie ging de dialoog aan over het initiatief, de lusten en lasten en de volgende stappen in het proces naar de ontwikkeling van het zonnepark. De coöperatie is onder andere in gesprek met enkele bedrijven en Business Club Steenwijkerland over het delen van de overcapaciteit die ze gaan ervaren op de netwerkaansluiting en het verduurzamen van omliggende bedrijven.

Volgende informatiebijeenkomst
Op woensdagavond 9 juni wordt er een informatieavond georganiseerd voor alle inwoners van Blokzijl. Hiervoor volgt huis aan huis een uitnodiging.