Energie Samen

Steenergie is lid van Energie Samen, dé landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties en andere collectieve energie-initiatieven. Samen met duurzame burgerinitiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren, steekt Energie Samen de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten. Zij behartigt de belangen van energiecoöperaties en […]