Inwoners kunnen meepraten en -denken over mogelijk zonnepark nabij Blokzijl

Coöperatie Steenergie wil graag energie opwekken nabij Blokzijl. Samen met omwonenden willen we een plan maken voor zon op dak, zon op land of mogelijk andere toepassingen voor energie-opwek en opslag. We werken samen met Plaatselijk Belang Blokzijl. De gemeente Steenwijkerland ondersteunt ons bij het betrekken van de omwonenden. Als onderdeel van de vergunningaanvraag hebben […]